ca cuoc bong daca cuoc bong da

乐动体育现在地址在哪

(Dân trí) - Năm học 2021-2022, cả nước có hơn 16 nghìn giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành Giáo dục. Trong đó, số giáo viên công lập nghỉ việc là hơn 10 nghìn người.

Thông tin này vừa được đưa ra tại báo gửi đại biểu Quốc hội về một số thông tin của lĩnh vực khác cho đội ngũ giáo viên. 

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Để hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, Bộ GD&ĐT đề nghị Quốc hội cho phép xây dựng Luật Nhà giáo, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

"Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn tới chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi khác của viên chức giáo dục, để tiền lương và thu nhập của viên chức giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống", báo cáo nêu rõ.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ
Bộ trưởng Bộ GDĐT: Hơn 10 nghìn giáo viên nghỉ việc do lương bất cập - 2

Giáo viên công lập nghỉ việc nhiều là do bất cập về chính sách tiền lương (Ảnh: M. Hà).

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Giữ ổn định học phí năm học 2022- 2023

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Đối với học phí, báo cáo viện dẫn quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Ngày 27/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Do dịch vụ giáo dục ảnh hưởng đến an sinh xã hội nếu thực hiện lộ trình tính đủ chi phí vào năm 2021 thì mức học phí tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Theo đó, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định giữ ổn định mức học phí của năm học 2021 - 2022, không tăng so với năm học 2020 - 2021 để chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Từ năm học 2022 - 2023, mức tăng học phí hằng năm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế hàng năm. Mức tăng này cao hơn lộ trình học phí giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP là 2,5%/năm để bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Theo lộ trình học phí tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, dự kiến đến năm 2025 tính đủ chi phí giáo dục đại học công lập. Đến năm 2030 tính đủ chi phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng mức trần học phí gấp 2 hoặc 2,5 lần đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên nên cơ bản đã bù đắp được chi phí theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Về học phí năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, đánh giá tác động của việc tăng học phí tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đề xuất chính sách học phí năm học 2022 - 2023 phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ
Bộ trưởng Bộ GDĐT: Hơn 10 nghìn giáo viên nghỉ việc do lương bất cập - 3

Học phí đại học và cơ sở giáo dục nghề giữ ổn định mức thu năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 (Ảnh: M.H).

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Bộ GD&ĐT hiện đang hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023. Theo đó dự kiến các nội dung sau:

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập:

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: 

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ

"Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội", báo cáo nêu rõ.

ộtrưởngBộGDampĐTHơnnghìngiáoviênnghỉviệcdolươngbấtcậ
đáng kinh ngạc(4)
Nếu không có sự cho phép, sẽ không được sao chép:>ca cuoc bong da » 乐动体育现在地址在哪